Menu

Scouting og rekruttering

Talentcenter Sydsjælland har rettet sit fokus mod fodboldspillere med særligt talent i det Sydsjællandske, Lolland og Falster.

Vi ønsker med åben dialog, god kommunikation og ærlighed, at samarbejde med klubber placeret geografisk inden for TalentCenter Sydsjællands scouting & rekrutteringsområde.

TalentCenter Sydsjælland følger altid de opstillede etiske retningslinjer for klubskifter, ligesom kontakt til eksterne spillere via de sociale medier ikke forekommer.

Prøvetræninger
- Klik på dette link!

Retningslinjer i TalentCenter Sydsjælland

Etiske retningslinjer for klubskifte
Klubskifte må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra Talentcenter Sydsjælland til spiller/forældre - men skal gå via spillerens nuværende klub.

Det er DBUs holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomsfodbold (U13).

Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. Der skal derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau.

Procedure

Procedure for klubskifte til Talentcenter Sydsjælland i børne- og ungdomsfodbold:
⁃ Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13)

⁃ Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han være god nok til at indgå på den modtagende klubs førstehold

⁃ Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode
⁃ Interesse/henvendelse fra modtagerklub, skal altid gå til den afgivende klubledelse
⁃ I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte
⁃ Klubskifter bør aldrig finde sted senere end 3 uger før turneringsstart
⁃ Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 1 time hver vej

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt spillerens forældre: 


a) plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges
b) transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde

c) skolegang/ uddannelse/lektier 

d) spillerens modenhed

e) prøveperiode
f) Talentcenter Sydsjælland udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren 

g) evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre

Procedure når en forældre/spiller tager direkte kontakt til TalentCenter Sydsjælland
Hvis en forældre/spiller kontakter TalentCenter Sydsjælland med henblik på et klubskifte eller prøvetræningsforløb, vil TalentCenter Sydsjælland altid orienterer moderklubben om henvendelsen.

Vi opfordre forældre/spillere at tage kontakt igennem sin egen klub med ønsket om et klubskifte eller prøvetræningsforløb.

Kontaktoplysninger
Vi opfordre alle trænere og ledere, som har spørgsmål til TalentCenter Sydsjælland omkring scouting og rekruttering til at kontakte os. En god dialog er afgørende for et god og konstruktivt samarbejde.

Følgende kontaktperson er ansvarlige for dialog og samarbejde omkring scouting og rekruttering af spillere til TalentCenter Sydsjælland:

Luk