Menu

Administrations- og medieudvalg

Vi varetager mange forskellige opgaver herunder bemanding af kontoret, økonomi- og administrative opgaver samt hjemmeside og sociale medier.

Kontoret har som udgangspunkt åbent hver mandag kl. 16.30 – 18.00 med undtagelse af skoleferier, december, januar og februar.

Luk