Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2022

image
08. september 2022 kl. 06:32

Indkaldelse til Generalforsamling NiF Fodbold
Torsdag den 6. oktober 2022
Kl. 19.00 i Café 1939 (Klubhuset)

 

En generalforsamling er højeste myndighed, hvor medlemmer kan tage stilling til den forgangne periodes arbejde og være med til at fastlægge rammerne for det kommende års aktiviteter.

Alle bestemmelser træffes ved simpelt flertal og stemmeberettigede er både aktive og passive medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 16 år.

Forældre/værger til ikke stemmeberettigede børn under 16 år har møde- og taleret samt ret til at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbare medlemmer, der ikke er tilstede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidserhverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.

Dagsorden iht. vedtægterne.

Før generalforsamlingen – kl. 18.30 – er fodboldafdelingen vært ved et måltid samt en øl/vand

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Næstved IF Fodbold

Tilmelding til spisning skal ske til Café 1939 ved henvendelse, senest mandag d. 3. oktober 2022

Luk