Velkommen til Næstved IF Fodbold

Velkommen til Næstved IF Fodbold

Klubbens vision og mission:
Vision for fodboldafdelingen

 NIF Fodbold ønsker at være den førende fodboldklub på Sjælland for alle.

Mission
NIF Fodbold tilbyder fodbold på alle niveauer for alle aldre for begge køn.

 NIF Fodbold tilbyder en attraktiv klub med

  • Stærke ressourcer (trænere og ledere)
  • Gode faciliteter (baner og omklædningsrum)
  • Gode klubhusfaciliteter til gavn og glæde for
    • Fodboldafdelingens medlemmer
    • Udefra kommende gæster til fodboldafdelingen og Cafe Niffen

 
Leveregler

Vi har 7 værdier i NIF Fodbold, som er grundlaget for alt, hvad vi gør, når vi optræder i NIF Fodbolds regi. Det betyder, at følger vi dem i alt, hvad vi gør, er vi rigtig godt på vej til at nå vore fælles mål.

 De handler om

Kommunikation
Kvalitet
Respekt
Engagement
Udvikling
Integration
Teamwork

 Du kan læse mere om levereglerne i infohåndbogen, som kan findes på klubbens hjemmeside www.niffodbold.dk.

 Politikker

Vi har politikker om

Rygning
Alkohol
Pædofili
Presse

 Du kan også mere om politikkerne i infohåndbogen.

 Klubbens målsætning for de kommende år er at skabe gode sportslige muligheder for klubbens mange hold og mange talentfulde drenge og forhåbentlig også piger. Klubben vil gene skabe udfordringer og hjælpe med at nå målene. Det handler om at skabe rammerne for ”det hele liv”, hvor de unge har styr på deres skole/uddannelse og en meningsfuld fritid med en fornuftig omgangskreds og sunde interesser.

Klubben hjælper og støtter børn/unge i videst muligt omfang og har behov for at kunne trække på ressourcestærke personer og ikke mindst lokale virksomheder, som vil samarbejde om at skabe målbare resultater på og uden for banen.

 

GENERELLE INFORMATIONER

Foreningens struktur
Foreningen har en bestyrelse, som er foreningens daglige ledelse og repræsenterer

foreningen i alle forhold. Til at varetage opgaverne inden for de enkelte funktionsområder er der nedsat individuelle udvalg; eksempelvis Sportsligt Udvalg (SU), Sponsorudvalg, Medieudvalg, Facilitets- og Klubhusudvalg, Administrationsudvalg m.fl.

Foreningens eksistens er baseret på frivilligt arbejde. Trænere, holdledere, sportslige ledere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer udfører gerningen ulønnet. Med fokus på klubbens fortsatte udvikling er der hele tiden brug for "nye hoveder" og "nye hænder". Derfor opfordres forældre og familie til at støtte foreningen aktivt både i stort og i småt - der er masser af opgaver at tage fat på.

 

Hvordan bliver jeg medlem?
Har du ikke tidligere spillet i en fodboldklub, eller ønsker at skifte fra en klub til NIF-Fodbold, kan du kontakte formanden for sportsligt udvalg, eller den person, der er "årgangsansvarlig" for din eller dit barns årgang. Indmeldelsesblanketten er elektronisk og kan findes på vores hjemmeside. Du kan hente mere information hos den ansvarlige for årgangen.

 

Kontingent
Som et væsentligt økonomisk fundament for klubben betaler alle medlemmer kontingent. Kontingentets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling og opkræves 4 gange om året.

Kontingentsatserne findes på hjemmesiden.

 Kontingentet bliver blandt andet brugt til leje af baner, honorering af trænere, tøj, træningsrekvisitter og udstyr, turneringer og aktiviteter - alt sammen til gavn for medlemmerne. Som en generel regel kan en spiller kun spille kampe, såfremt der er indbetalt kontingent. Efter indbetaling af kontingent, modtager du et medlemskort, som blandt andet giver adgang til divisionsholdets kampe på Næstved Stadion, og når divisionsholdet spiller på udebane.

 

Børneattester
Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte

Børneattester på trænere og ledere i klubben, før de "ansættes" til at have direkte kontakt med børn under 15 år. Alle klubbens trænere og udvalgsmedlemmer har

skrevet under på en samtykkeerklæring, så klubben kan anmode om, at trænere og ledere bliver kontrolleret i Det Centrale Kriminalregister.

 

SPECIFIKKE INFORMATIONER

Træning
Træning i klubben foregår generelt i hverdagen fra mandag til fredag.

Træningen gennemføres som hovedregel på banerne ved Rolighedsvej og omkring klubhuset. Dog kan det forekomme, at træning for enkelte hold, eller enkelte årgange, gennemføres på banerne på Nygårdsvej ved svømmehallen. Detaljerede oplysninger om træningstider og -sted for din årgang finder du på klubbens hjemmeside.

 

Trænere og ledere
Det er klubbens holdning, at trænere og ledere skal have de nødvendige

forudsætninger for at løse opgaverne. Hovedparten af klubbens trænere har gennemført DBU træneruddannelse, eller er i færd med uddannelsen. Trænere og

ledere har en særdeles god ballast, og fremstår som meget kompetente i deres gerning. Idet det fortsat er vanskeligt at engagere nok trænere og ledere til alle hold, vil normalbilledet i især de yngste årgange være, at forældre i nogen udstrækning træder til, og enten hjælper ved træning og kampe, eller helt står for årgangen eller holdet.

 

Har du lyst og tid til at engagere dig i træning, eller ledelse af en årgang/et hold, kan du henvende dig til formanden, eller en fra Sportsligt Udvalg. link til hjemmesiden?

 

Tøj og badefaciliteter
Første gang du stifter bekendtskab med klubben og aldrig har spillet fodbold før, er du velkommen til at møde op "som du er", dog gerne i et par fritidssko. Det vil dog hurtigt vise sig, at det vil være en fordel med et par fodboldstøvler, der kan købes i alle prisklasser.

 Vi anbefaler, at spillerne medbringer spillertøj, benskinner, fodboldstøvler og drikkedunk til træning. Efter træning er der mulighed for at bade i klubbens omklædningsfaciliteter, hvilket vi stærkt anbefaler, idet det erfaringsmæssigt giver et godt "socialt indslag" for spillerne. I forbindelse med kampe sørger klubben

for ens spillerdragt (trøje, shorts og strømper). Spillerne skal selv medbringe håndklæde, benskinner, fodboldstøvler og drikkedunk.

 

Kampe og stævner
Kampe: Alle hold tilmeldes en turnering eller stævner primært i DBU Sjælland-regi.

Information vedr. mødetidspunkt, mødested, modstander samt evt. kørselsordning bliver udleveret skriftlig oplyst til træning. Der kan også være hold, som deltager i private stævner, der ikke er i DBU Sjælland Regi, og der kan være egenbetaling til disse stævner.

 

Hjemmesiden - www.niffodbold.dk
Formålet med klubbens hjemmeside - www.niffodbold.dk - er at give læseren

mulighed for at finde generelle oplysninger om klubben politik, målsætning og strukturelle opbygning. Desuden kan læseren finde oplysninger om trænere og

ledere og de enkelte årgange/hold, som i stor udstrækning har deres egen hjemmeside.

 Hjemmesiden opdateres løbende, så informationerne for både klub- og de enkelte årgange/hold er så aktuelle som muligt.

 Samtykke til anvendelse af profilfoto af spillere

I forbindelse med offentliggørelse af billeder/videooptagelser på NIF - Fodbold

hjemmeside, NIF Nyt eller andet eksternt målrettet informativt materiale kræves en

fotosamtykkeerklæring. Klubben ønsker i videst mulig udstrækning at anvende foto og film af medlemmerne i forbindelse med hjemmesiden, NIF Nyt og lignende.

 Du anmodes derfor om at give samtykke til, at klubben kan anvende billeder/videooptagelser af dig – fra forældrene/værge, hvis medlemmet er under 15 år. Fotosamtykkeerklæring er vedlagt denne folder.

 

Fodboldskoler
Næstved IF - Fodbold er vært for DBU’s fodboldskole: fodboldaktiviteten, der hvert år afholdes over hele landet med stor succes.

Cafe Niffen (Klubhus-Værested og lektiecafé)
Klubhuset er omdrejningspunktet for alle aktiviteter i klubben. Det er her klubbens

trænere og ledere har sin daglige gang, og det er her spillere, forældre og familie mødes. Cafe Niffen bestyres af Morten Rasmussen, der søger med stor ildhu at skabe et hyggeligt og imødekommende rum, hvor spillerne kan komme før og efter træning, og hvor der er mulighed for at spille playstation, x-box, Wii eller blot læse et fodboldblad. Der er etableret trådløst netværk i klubhuset.

 Morten søger i samråd med klubben at skabe en bedre balance mellem udøvelsen af sporten og den kost, som kan købes i cafeteriaet. Derfor fokuseres der i størst mulig udstrækning på f.eks. sunde sandwich, pølsehorn, pastaretter og diverse frugt og grønt. Fra mandag til torsdag tilberedes en dejlig velsmagende ”dagens ret”, der kan tages med hjem eller nydes i klubhuset. Når cafeteriaet ikke bruges af klubben, vil der være mulighed for at leje Cafe Niffen til eksempelvis børnefødselsdage med mulighed for aktiviteter på banerne. Klubhuset er røgfrit miljø.

 

Forældre og familie på sidelinjen
Som forældre og familie kan du være med til, at fodboldspillet bliver en positiv

oplevelse for dit barn, dig selv, trænerne og lederne. Bak derfor op om vores råd til dig på sidelinjen:

1. Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det.
2. Forhold dig i ro på sidelinjen - lad børnene spille.
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje.
4. Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende.
5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder.
6. Skab god stemning ved kampene.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat.
10. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!!

Tilbyd gerne at give en hjælpende hånd til træning, under kampe og lignende situationer.