Udmeldelse

Udmeldelse

Udmeldelse

 

Når man vil udmeldes af Næstved IF Fodbold,
skal nedenstående link bruges:

Udmeldelse af Næstved IF Fodbold

Og det skal præciseres at det ved udmeldelse af klubben er medlemmet/forældrenes ansvar at dette bliver gjort og  ikke trænerens. 
Ved udmeldelse refunderes ikke for resterende kontingentperiode.
For IKKE at få den næste opkrævning så SKAL man meldes ud inden perioden starter.

I Næstved IF opkræves kvartalsvis og det er d. 1.1, 1.4, 1.7, 1.10.

Spillercertifikat kan først udleveres, når eventuelle kontingent restancer er betalt.

Næstved IF Fodbold kan ifølge DBUs Sjællands turneringsreglement tilbageholde spillercertifikat, hvis spilleren er i restance op til seks måneders kontingent.