Rygepolitik

Rygepolitik

Bestyrelsen har den 3.12.2018 vedtaget følgende retningslinjer: 


NIF Fodbold ønsker at skabe røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes, for at fremme sunde miljøer i idrætslivet.

 

Der må ikke ryges i klubhuset.

Der må ikke ryges på klubhusets terrasse.

Der må ikke ryges i omklædningsrummene.

Det er ikke tilladt for trænere og ledere at ryge under træning og kamp.

Det er ikke tilladt at ryge på og omkring banerne, hvor børn og unge træner og /eller spiller kamp.

Det er tilladt at ryge på et dertil afmærket område på den lille grusbane.