Prøvetræning

Alle nye spillere til Talentcenter Sydsjælland, gældende for U12, U13, U14 og U15 som vil prøve sig selv af, skal kontakte T+ træner
Anders Bergendorff på 28685422, for aftale og evt. møde i klubben inden spillerne tilbydes prøvetræning.

For spillere gældende for U17 og U19 skal Talentchef Max Petersen kontaktes på 22691314.

Kravet til spillere, der prøvetræner hos Talentcenter Sydsjælland, Næstved IF, er, at vise om de har træningsparathed, er udviklingsvillig og kan indgå i det sociale elitemiljø, samt har det rette niveau til at kunne begå sig i afdelingerne.

Prøvetræningen er berammet til ca. 4-8 træningsaftener + evt. kamp (2-3 uger). Hvorefter vi i fællesskab træffer en afgørelse om en eventuel fortsættelse

Kontaktformular