Nyhedsbrevet NIFNyt

Bestyrelsen i NIF Fodbold har besluttet at udsende et nyhedsbrev med jævne mellemrum, for at sikre på nyheder og væsentlig information kommer ud til alle vores medlemmer, trænere, ledere og andre frivillige hjælpere.


Det er bestyrelsen håb, at nyhedsbrevet vil bidrage til en øget positiv dialog på alle niveauer i klubben, og fremme samarbejdet med trænere, ledere og frivillige mv. Det er endvidere vores håb, at nyhedsbrevet vil være med til, at minimere eller helt fjerne rygtedannelser, som kan få en negativ drejning.

Samtidig håber vi, at nyhedsbrevet vil give et bedre indblik i, hvad der foregår i DIN Fodboldklub.