NIF Fodboldstruktur

Organisationsbeskrivelse for Næstved Idræts Forening, Fodboldafdelingen

Organisationsbeskrivelse for Næstved Idræts Forening, Fodboldafdelingen

(NIF Fodbold)
(14.11.2016)
(Tilrettet 16.2.2018)
(Tilrettet efter bestyrelsesmøde den 8.10.2018)

Organisationen består af bestyrelse og udvalg på det overordnede "politiske" plan.

Herudover består organisationen på det udførende plan af trænere og ledere samt ikke mindst forældregruppen.

Børnefodboldens organisation skal ses som en integreret del af organisationen NIF Fodbold.

Bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen, består af

formand, næstformand, kasserer, sekretær og et variabelt antal bestyrelsesmedlemmer.  Med undtagelse af næstformanden vælges alle af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter et antal faste udvalg til at varetage drift og udvikling i NIF Fodbold. For nuværende er der nedsat følgende udvalg.

Administrations- & Medieudvalg

Facilitetsudvalg & Klubhusudvalg

Materialeudvalg

Medieudvalg

Sponsorudvalg

Sportsligt Udvalg

I alle udvalg skal være mindst et bestyrelsesmedlem - som udgangspunkt som formand.

Bestyrelsens og udvalgenes opgavebeskrivelse fastsættes af bestyrelsen.

Nedenfor ses en oversigt over bestyrelsens medlemmer samt en oversigt over bemandingen i de enkelte udvalg.

Herudover er der links til bestyrelsens og udvalgenes opgavebeskrivelse samt børnefodboldens organisation.

Bestyrelsen

Formand: Christian Wennicke - Næstformand & sekretær: Jakob Wissing Villadsen  -Kasserer: Hans Fugl - bestyrelsesmedlemmer: Steffen Odsgaard Olsen, John Kramer, Ronni Aavang, Rasmus Terkelsen, Peter Fletcher, Felisa Andreasen, Emil Boye Larsen.

Bestyrelsens opgavebeskrivelse

Administrations- og Medieudvalg

Formand: Jakob Wissing Villadsen- Udvalgsmedlemmer: Malene Sørensen, Morten Sørensen, Thomas Larsen, Hans Fugl, Martin Vestergaard.

Administrationsudvalgets opgavebeskrivelse

Medieudvalgets opgavebeskrivelse


Facilitetsudvalg & Klubhusudvalg

Formand: Steffen Odsgaard Olsen - Udvalgsmedlemmer: Johs. Jüngling, Erik Pedersen, Jørn Damgaard
Ekstern hjælper: Kristian Jensen

Facilitetsudvalgets opgavebeskrivelse

Materialeudvalg

Formand: Felisa  Andreasen - Udvalgsmedlemmer:  Erik Pedersen, Jørn Damgaard

Materialeholdets opgavebeskrivelse


Sponsorudvalg

Formand: Christian Wennicke - Udvalgsmedlemmer:  Jens Pedersen, Thomas Madsen, Morten Brudlykke, Steffen Odsgaard Olsen.

Sponsorudvalgets opgavebeskrivelse

Sportsligt Udvalg

Sportschef: Peter Nielsen - Udvalgsmedlemmer: Martin Vestergaard, Kim Jakobsen, Anders Bergendorff.

Sportsligt udvalgs opgavebeskrivelse

Forslag til ny sportslig organisation

Børnefodboldens organisation

Børnefodboldens organisation i Næstved IF rev okt 2017- tilr mar 2018.pdf

Ungdomsfodboldens organisation i Næstved IF