Job og frivillige opgavebeskrivelser

Cheftræner

Cheftræner med følgende opgaver:

 • Ansvarlig for at årgangens spillere grupperes i A-B-C indlæringsmiljøer.
 • Ansvarlig for at der udarbejdes overordnede træningstemaer for efterår / forår i samarbejde med Stationskoordinator.
 • Være loyale overfor klubbens temaer og principper.
 • Overordnet ansvar for holdtræningen i årgangen.
 • Behjælpelig med ansættelse af trænere og holdledere i årgangen til de enkelte hold.
 • Ansvar for holdsammensætning.
 • Afholde forældremøder i samarbejde med Årgangskoordinator (dagsordenskabelon er udarbejdet).
 • Indgår som stationstræner ved stationstræningen
Stationskoordinator

Stationskoordinator med følgende opgaver:

 • Sammen med cheftræneren at få udarbejde overordnede træningstemaer for stationstræningen iht. klubbens overordnede retningslinjer og principper.
 • Planlægge, arrangere og lede stationstræningen.
 • Coache stationstrænerne, når de afvikler modulerne.
 • Være loyale overfor klubben temaer og principper.
Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant med følgende opgaver:

Hver årgang skal hvert år vælge en forældrerepræsentant for hele sæsonen, som har følgende opgaver:

 • Afholde møde i forældrekredsen en gang pr. halvsæson
 • Bindeled mellem de øvrige forældre
 • Foreslå ideer til aktiviteter
 • Hjælpe og aflastning for trænere og ledere
 • Forestå uddeling af forældreopgaver blandt de øvrige forældre
 • Prioritere arbejdsopgaver
 • Fotografering
 • Foreslå og afvikling af aktiviteter, f.eks. Udflugter, Stævner, Hyggeaften, Weekendtur, Weekendarrangement i klubben
 • Medlem af forældreråd

Jobbet som forældrerepræsentant kan af praktiske årsager fordeles på flere personer, men der skal altid udpeges en ansvarlig, som deltager i forældrerådet og modtager klubbens post.

Tidsforbrug:

Lysten driver værket siges der … så du bestemmer selv, hvor meget tid du vil investere i jobbet, men den sociale trivsel er vigtig for børnene, men også for forældrene.

Årgangskoordinator

Årgangskoordinator med følgende opgaver:

Hver årgang skal vælge en årgangskoordinator for hele sæsonen, som har til ansvar at koordinere de praktiske gøremål omkring holdene i årgangen efter de udstukne retningslinjer. Følgende opgaver:

 • Information og kommunikation mellem Sportsligt Udvalg / Børneudvalget og årgangen
 • Udarbejde oversigt over antal spillere og hold
 • Ansvarlig for tildelte budgetter
 • Ansvarlig for social trivsel i årgangen
 • Indkalde og arrangere forældremøder i samarbejde med cheftræneren (dagsordenskabelon er udarbejdet)
 • Information til og kommunikation med forældre
 • Ansvarlig for spillercertifikater
 • Medlem af børneudvalget

Jobbet som årgangskoordinator kan af praktiske årsager fordeles på flere personer, men der skalaltid udpeges en ansvarlig, som deltager i børneudvalget og modtager klubbens post.

Tidsforbrug:

Det er et vigtigt job for årgangen og lad os være ærlig. Det kræver en del tid, men da jobbet mest er administrativt, kan opgaverne godt løses sent om aftenen ved computeren. Lysten driver værket … men erfaringer fra andre årgangskoordinatorer er, at der er en god ide at uddelegerer opgaverne til et team af forældre i årgangen. Bl.a. en webredaktør og en person som tager sig af nye medlemmer og får registreret børnene i klubben.