Formandens velkomst

Velkommen til Næstved IF Fodbold!kst

Velkommen til en klub med stærke traditioner.

Historien i NIF Fodbold går helt tilbage til 1939. Gennem alle årene har klubben udviklet fodboldspillere, der den dag i dag gør sig gældende – både nationalt og internationalt.

Klubben er tro mod traditionerne og har stadig nye mål i sigte. I takt med nye behov og muligheder har klubben formået at udvikle sig med tidsånden og er i dag en levende, moderne fodboldklub med fokus på såvel topresultater, udvikling af bredden, styrkelse af klubånden og rekruttering af nye medlemmer i alle aldersgrupper.

Klubbens målsætning er altid at give alle vores medlemmer endnu bedre muligheder. Det kræver sammenhold, mange frivillige kræfter og naturligvis også penge. Jo flere forældre, der giver en hånd med, des bedre fungerer klubben. Og samtidig fungerer fodboldårgangene meget bedre, hvis der er stor opbakning fra forældrene.

De årgange, der traditionelt klarer sig bedst på alle parametre såsom socialt, resultatmæssigt, udviklingsmæssigt og antalsmæssigt, er de årgange, hvor forældre, søskende, bedsteforældre mv. fra start deltager aktivt. Både omkring træning og omkring frivillige opgaver for klubben.

Vores foreningsprincipper er:

  • Man skal passe sin skole. Skolen har altid førsteprioritet.
  • Det skal være sjovt at gå til fodbold
  • Der er plads til alle
  • Vi dyrker sammenholdet på årgangen og på tværs af årgangene
  • Vi udvikler børnenes fodboldkundskaber med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer
  • Vi vil naturligvis gerne vinde. Men det er ikke det, der er afgørende. Det vigtige er, at vi lærer og bliver udvikler os sammen
  • Man skal være en god kammerat
  • Man skal komme til tiden
  • Man skal være god mod sine klubkammerater
  • Man skal opføre sig ordentligt

Nu er du startet til fodbold i NIF Fodbold. Det indebærer, at du allerede nu er blevet en del af historiefortællingen og en del af vores traditioner.

NIF Fodbold favner både breddespillere og talentspillere. Der er meget stor forskel på at være breddespiller eller talentspiller. Og det skal der også være. Det er helt naturligt. Nogle medlemmer sætter stor pris på en overvægt af samvær og sociale sammenhænge. Andre medlemmer har fokus på en overvægt af fodboldmæssigt at udvikle sig og træne mange gange om ugen. Uanset hvad du vil, så er der plads til dig i NIF Fodbold. For vi har plads til alle!

Alt dette vil du lære og høre meget mere om på et senere tidspunkt. Det er først i den sæson, hvor du fylder 13 år, at det bliver aktuelt for dig.

Der vil i nær fremtid blive indkaldt til et forældremøde. Her vil vi forklare meget mere om, hvad det vil sige at være medlem i NIF Fodbold.

Gå allerede nu ind på www.niffodbold.dk, find indmeldelsesblanketten og meld dig ind. På hjemmesiden kan du finde næsten alt, der er værd at vide om klubben, herunder klubbens kontaktpersoner. Du kan også følge din nye fodboldklub på Facebook.

Rigtig god fornøjelse og velkommen til!

På klubbens vegne

Christian M. Wennicke

Formand

NIF Fodbold