Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamling

10. september 2020, 22.50

Indkaldelse til Generalforsamling 

torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00 i Cafe Niffen (Klubhuset)

En forenings generalforsamling er højeste myndighed, hvor medlemmer kan tage stilling til den forgangne periodes arbejde og være med til at fastlægge rammerne for det kommende års aktiviteter. 


Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede er både aktive og passive medlemmer, der ikke er i restance, og er fyldt 16 år. 


Forældre/værger til ikke stemmeberettigede børn under 16 år har møde- og taleret samt ret til at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. 


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 


Valgbare medlemmer, der ikke er til stede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet. 


Dagsorden i h.t.  vedtægterne. 


Før generalforsamlingen kl. 18.30 er fodboldafdelingen
vært ved et måltid samt en øl/vand.

Tilmelding til spisning skal ske til Cafe Niffen 

(henvendelse i cafeen) senest mandag den 21. september 2020. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen - Næstved IF - Fodbold 

Klubnyheder