Klubnyheder

Klubben har brug for din hjælp

4. september 2020, 08.09

Kære alle.

 

Vores klub mangler frivillige til varetagelse af opgaver.

 

Har du lyst til at hjælpe, vil det blive meget værdsat. Klubben har i den grad brug for hjælp. Som så mange andre foreninger, lider vores klub også af mangel på frivillige.

 

Vi skal passe godt på de frivillige, vi har i klubben i dag. De yder en enorm og uvurderlig indsats. Men der er en grænse for, hvor meget de kan trække.

 

Med denne henvendelse håber bestyrelsen, at der sidder nogen og tænker, at det kan jeg godt finde lidt tid til at hjælpe med.

 

Klubben har en række udvalg, der alle akut kan bruge flere hænder.

 

 • Administrationsudvalget mangler frivillige til varetagelse af banebookning, kontingentkørsler, besvarelse af forespørgsler fra medlemmer mv. og andre administrative opgaver.
  • 2-3 personer. Gerne flere.
  • Ca. 5 timer pr. måned.
 • Materialeudvalget mangler hænder til varetagelse af tøjpakker, tryk på nye tøjpakker, håndtering mv.
  • 2-3 personer. Gerne flere.
  • Ca. 5 timer pr. måned.
 • Facilitetsudvalget mangler hænder til varetagelse af ad hoc-opgaver i klubhuset, omklædningsfaciliteter mv.
  • 2-3 personer. Gerne flere.
  • Ca. 2-3 timer pr. måned.
 • Bestyrelsen mangler kandidater – 2-3 personer.
  • Begge køn. 
  • At sidde i bestyrelsen kræver ingen fodboldmæssig viden.
  • Der holdes bestyrelsesmøder første mandag hver måned. Dog ikke i januar, juli og december. Altså 9 faste årlige møder.
  • Herudover er der enkelte andre mødeaktiviteter i størrelsesordenen 2-4 stk. årligt.
  • Bestyrelsesmøderne varer fra klokken 18.00 - til senest 20.30 inkl. spisning.

 

Der er ingen opgaver, der kræver særlige faglige forudsætninger. Og udvalgene aftaler indbyrdes, hvordan og hvorledes opgaver mv. fordeles, ligesom ingen afkræves et bestemt timetal. Man hjælper i det omfang, man har mulighed. 

ALLE er velkomne. Og gerne så mange, som muligt.

 

Vi er en klub, der er funderet på sammenhold og samarbejde. Og hvis vi fortsat skal kunne give vores børn og voksne en god og velfungerende klub at være i, så fordrer det, at klubben også kan mønstre det antal frivillige, der kræves. 

 

Vi kan alle godt regne ud, at hvis vores klub ikke har et tilstrækkeligt antal frivillige, at så vil det gå hårdt ud over dagligdagen i klubben.

Henvendelse skal ske til formand Christian Wennicke enten på mail eller telefon - cmw@beierholm.dk eller 20973710.

 

 

Bestyrelsen

Klubnyheder