Klubnyheder

Orientering om kunstbaneprojektet

22. juni 2017, 15.13


Kære alle!


Kunstbaneprojektet er stødt på komplikationer, som jeg her vil orientere om.

Efter udbudsrunden kan vi konstatere, at prisen for banen risikerer at blive op til 400.000 kr. dyrere, end først antaget og vurderet. Det har vi ikke penge til på nuværende tidspunkt. Derfor har bestyrelsen truffet den med rettidig omhu økonomisk ansvarlige, og eneste korrekte beslutning, at spørge Generalforsamlingen.

Det er ikke sikkert, at det bliver dyrere, men muligheden foreligger. Og det må vi reagere på.

I forvejen har NIF Fodbold stillet 1,2 mio. kr. til rådighed for projektet. Dette samtidig med, at vi i yderste konsekvens skal stille yderligere 350.000-400.000 kr. til rådighed. Altså i alt op til ca. 1.600.000 kr.

Dette taget i betragtning, samt det faktum, at NIF Fodbold, på trods af en meget stor egenfinansiering, stadig ikke har fortrinsret til banen, OG vi samtidig skal betale fuld baneleje gør, at vi som bestyrelse har besluttet, at vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet om, hvorvidt projektet skal fortsætte eller ikke, vil blive behandlet, herunder om vi som klub, kan finde de resterende midler, hvis tilfældet vil, at det bliver nødvendigt.

Vi er naturligvis klar over, at baneleje skal betale vedligeholdelse, men når klubben samtidig lægger mellem 1.200.000 kr. og 1.600.000 kr., så er det vanskeligt at argumentere for, at vi også skal betale fuld pris på banelejen – og samtidig ikke har fortrinsret til banen.

1.200.000-1.600.000 kr. er mange penge. Rigtig mange penge. En kunstbane, er også et kæmpe ønske, og vi har brug for den. Og meget gerne flere. Men ikke for enhver pris. Det skal vi som klub stå sammen om, og træffe beslutning om. Vi er en af de allerstørste fodboldklubber, med rigtig mange brugere, og vi giver mange mennesker, børn som voksne, gode oplevelser, og en rigtig fornuftig fritid, samt et socialt netværk. Det må vi ikke underkende.

Herudover er det bestyrelsens ønske, at der søges aktindsigt i finansieringen af kommunens andre baner med henblik på at klarlægge, hvad andre klubber har erlagt i egenbetaling. Det er bestyrelsens opfattelse, at der må være en vis lighed for alle i dette forhold. Det vil vi gerne have undersøgt.

Det er forventningen, at vi kan afholde den ekstraordinære generalforsamling i den kommende uge. Der er et varsel for indkaldelse på 8 dage.

Vi afventer således den ekstraordinære generalforsamlings endelige beslutning.

Måtte projektet fortsætte, så er det nu forventningen, at kunstbanen kan være klar medio september. Altså en måned senere, end tidligere forventet. Men vi må sikre, at økonomien er på plads, og vi ikke sætter klubbens fremtid på spil.

Alle ønskes I en rigtig dejlig sommer, og så glæder jeg mig til vi ses på den anden side af ferien, hvor fodbolden atter ruller.


Christian M. Wennicke

Formand

NIF Fodbold

Klubnyheder