Medieudvalg

Velkommen til Medieudvalget

Medieudvalget har som sine primære opgaver at sørge for følgende:

NIF fodbold Hjemmeside

Kommunikation til alle medlemmer, sponsorer samt omegnsklubber, og omhandler alle informationer af nyheder, som er relevant for klubbens medlemmer.

NIF fodbolds hjemmeside revideres løbende, så den fremstår som en fremtidsorienteret og brugervenlig hjemmeside.

Hjemmesiden omhandler samtlige nødvendige informationer for alle interesserede.

NIF Fodbold Holdsider

Kommunikation til alle medlemmer og andre der er interesseret i de enkelte holds træningstider, kontaktpersoner og kampe.

NIF Fodbold Facebookside

Sikre en livlig og informativ Facebookside med oplysninger til klubbens medlemmer og følgerne af siden.

Facebooksiden skal være med til at beskrive nyheder og foreningslivet i Næstved IF Fodbold og de tilbud som er til klubbens medlemmer og følgerne af siden.

Generelt

Samarbejde med alle dele af klubben.

Understøtte brugerne af Holdsport.

Oplæring af nye brugere på Holdsport.

Formand
Næstved IF Fodbold Facebook