Administrationsudvalg

Medlemmer
AC
Arne Christensen
21 25 97 79
AD
Allan Dinesen
Formand
21 15 28 26
HF
Hans Fugl
Kasserer
22 75 62 14
MS
Malene Sørensen
21 72 22 86
File
Marianne Larsen
20 64 79 44
File
Thomas Larsen
26 81 36 95
MS
Morten Sørensen
Medlem
22 58 45 53