Administrationsudvalg

Velkommen til administrationsudvalget.

Vi varetager mange forskellige opgaver blandt andet:

 

Administrationsudvalgets opgavebeskrivelse

Vedtaget af bestyrelsen den 14.11.2016

 

Revideret og godkendt af bestyrelsen den 5.11.2018

 

Kluboffice, 

Kontakt DBU, DBU Sjælland, DGI

Medlemsregistrering

Indhentning af samtykkeerklæringer og børneattester

 

Overordnet ansvar for

  • Økonomi
  • Betalinger
  • Bogføring
  • Restanceopfølgning
  • Kontingentopkrævning
  • Fakturering af sponsorer
  • Kampændringer
  • Certifikater 
  • M.m.m.

 

Holdtilmelding 3, 5, 8 og 11-mandshold 

Trækning af hold

Flytning af kampe

booking af baner i

Næstved Idrætspark

Idrætsanlægget ved Nygårdsvej

Storhallen 

Booking af haller

 

Indkøb af Kontorartikler

Nøgleadministration 

 

Afholdelse af udvalgsmøder

Kontrol og ajourføring af NIF Fodbolds oplysninger på foreningsportalen.dk

Indsendelse af årsberetning og årsregnskab til kommunen

Ansøgning om lokaletilskud

Ansøgning om medlemstilskud

Ansøgning om tilskud til træner- og lederuddannelse

Input til bestyrelsens beretning til generalforsamling

Ansøgning om afholdelse af DBUs fodboldskole

Booking af baner til fodboldskole

Udarbejdelse af budgetforslag for udvalgets område

 
 Kontoret har som udgangspunkt åbent hver mandag kl. 17.00 – 18.30 med undtagelse af november, december, januar og februar.Formand
File
Jakob Villadsen
41 70 44 63